Manteniment

Periòdicament els rètols necessiten unes mínimes tasques de manteniment o fins i tot reparació.

El servei integral que oferim als nostres clients inclou aquest tipus de tasques; estem especialitzats en el manteniment dels rètols de neó.